• Софија ул. „Александър Пушкин“ 71
  • Софија бул. "България" 104
  • +359899325721
  • gderimachkovski@icloud.com

Автобиографија

Д-р Горан Деримачковски
Лекар уролог специjалист во Клиника Хил.

Работен стаж:
09.2013 -, уролог – консултант во Многупрофилна клиника за современо лечење и профилактика „Хил Клиник”. гр.Софија, Р.Бугарија
05.2013 -, уролог – консултант во Медицински центар и МБАЛ (Многупрофилна болница за активно лечење) “Света Софија”, гр.Софија, Р.Бугарија
01.2008 – 01.2013, лекар, специјализант по урологија во клиниката по урологија на УМБАЛ (Универзитетска многупрофилна болница за активно лечење) “Александровска”,
Софија, Бугарија
02.2013 – 09.2014, ординатор, специјалист по урологија во клиниката по урологија на УМБАЛ (Универзитетска многупрофилна болница за активно лечење) “Александровска”, Софија, Бугарија
01.2010 – 04.2013, матичен лекар (GP) во Медицински центар “Света Софија” Софија,Бугарија
03.2008 – 09.2009, матичен лекар (GP) во Медицински центар ”Превент”, Софија, Бугарија

Образование:

Oд 04.2013, специјалист по урологија
03.2011 -, докторант на Катедрата по урологиja на Медицински Универзитет, Софија, Р.Бугариja на тема: “Уродинамика кај пациенти со бенигна хиперплазија на простатата”
01.2008 – 02.2013, специјализант на Катедрата по урологиja на Медицински Универзитет, Софија, Р.Бугарија.
09.1999 – 11.2005, високо образование во Медицински Универзитет, Софија, Бугариja – магистер по медицина
09.1995 – 06.1999, средно медицинско образование во ДСМУ “Д-р.Јован Калаузи” гр.Битола, Р.Македонија
1987 – 1995, основно образование во ОУ “Иво Лола Рибар” подоцна преименувано во ОУ “Александар Турунџев” с.Кукуречани, Р.Македонија

Дополнителни курсови

2002 “Молекуларни, генетични и неврохимични механизми на дејството на лекарствата и нивните интерреакции”.Катедрата по фармакологија и токсикологија на Медицински факултет, Софија, Бугарија
2011 ”Бенигна хиперплазија на простатата; Хиперактивен мочен меур, Лапароскопија и Еректилна Дисфункција” Еuropean School of Urology (ESU). Претседател на курсот, проф. Ердли
2011 “2ри меѓународен семинар по уролитијаза” Софија, Бугарија. Под раководството на: Проф. K.Sarica (Турција), Д-р.N.Buchholz (Велика Британија) Проф.T.Knoll (Германија), Порф. B.Hess (Швајцарија).
2012 “Методологија на научните испитувања”, Медицински Универзитет – Факултет по општествено здравје”,Софија, Бугарија
2012 “Ултразвучна дијагностика во урологијата”, Медицински факултет – Оддел “СДО”, Лекарска комора на Бугарија, гр.Софија, Р.Бугарија
2012 “Екстракорпорална литотрипсија”, Медицински факултет – Оддел “СДО”, Лекарска комора на Бугарија, Софија,Бугарија
2013 ”Специјализирана обука и право за способност за работа со извори за јонизирачко зрачење”,Национален центар по радиобиологија и радиолошка заштита”, Софија, Бугарија
2014 ”Уродинамика и невроурологија (пракса и теорија)”, Akademie fur Sozial – und Gesundheitsberufe, Beelitz – Heilstatten, Германиjа, раководител: Dr.Will Nelson Vance
2014 “Реконструкција на женско карлично дно и оперативно лечење на стрес инконтиненција кај жени”, Рим, Италиja, раководител и инструктор: Dr.Giancarlo Paradisi
2015 “Курс за неврогена бешика”, Софија, Бугарија, Проф.П.Панчев, Проф.Х.Мадерсбахер,Проф.П.Дени

Членствo

Член на Европската асоцијација по урологија
Член на Бугарското друштво по урологија
Член на Бугарската асоцијација на младите уролози
Член на лекарска комора на Бугарија

Учество

2008 – 2013,2015 “13ти-18ти,20ти Национален Конгрес по Урологија“, Сандански, Бугарија
2008, 2009, “20ти и 21ви Варненски уролошки денови“ Варна, Бугаријa
2011, “2ри меѓународен семинар по уролитијаза” ,Софија, Бугарија
2012, “1ва национална конференција по сексуална медицина” со меѓународно учество, Софија, Бугарија
2013, “5ти зимен конгрес по Уро-онкологија” во Македонска Академиja на Науките и Уметностите, /МАНУ/ Скопје, Р.Македонија
2014, “5ти конгрес по Ендоурологија и Mинимално Инвазивна Хирургија”

Софија, Бугариja

2014, “25-ти Светски конгрес по видеоурологиja”, Софија,Бугарија

Јазик:
Бугарски, Англиски

д-р Горан Деримачковски