• Софија ул. „Александър Пушкин“ 71
  • Софија бул. "България" 104
  • +359899325721
  • gderimachkovski@icloud.com
  • Од нашите пациентите….

      Ми предлагаа оперативна интервенција, дури и отстранување на бубрегот! Д-р Деримачковски ми го скрши каменот со ЛАСЕР и ми го спаси бубрегот! На следниот ден бев спремен за работа! Звонко Лазарев 54 г. гр.Кичево, Р.Македонија Од две години знам дека имам камен во лев  бубрег, но досега не сум имал болки. Пред 1 месец добив

    Read more →