• Софија ул. „Александър Пушкин“ 71
  • Софија бул. "България" 104
  • +359899325721
  • gderimachkovski@icloud.com
  • Тумори на бешика

    Растространетост Туморите на бешиката се на второ место од малигните заболувања на урогениталниот тракт ( после карциномот на простатата ) и на 9-то место од сите малигни заболувања кај човекот. Почесто се среќаваат кај мажите, така што односот на мажите спрема жените е 3 – 4/ 1. Најчесто се откриваат кај пациенти меѓу 60-70 години.

    Read more →