• Софија ул. „Александър Пушкин“ 71
 • Софија бул. "България" 104
 • +359899325721
 • gderimachkovski@icloud.com
 • Од нашите пациентите….

    Ми предлагаа оперативна интервенција, дури и отстранување на бубрегот! Д-р Деримачковски ми го скрши каменот со ЛАСЕР и ми го спаси бубрегот! На следниот ден бев спремен за работа! Звонко Лазарев 54 г. гр.Кичево, Р.Македонија Од две години знам дека имам камен во лев  бубрег, но досега не сум имал болки. Пред 1 месец добив

  Read more →
 • Уролитијаза (камења) во бубрег и уретер – лечење

  Лечење на бубрежната калкулоза Симптоматска терапиja – за третирање на симптомите на бубрежната колика. Тука влегуваат медикаменти од групата на нестероидни противоспалителни средства (медикаменти за намалување на болката, спазмите и медикаменти што предизвикуваат раширување на уретерите со цел полесно преминување и исфрлување на каменот), спазмолитици, алфа блокатори.   Медикаментозно Експулсивна Терапиjа, МЕТ – продолжување на

  Read more →
 • Уролитиjаза (камења) во бубрезите – дефиниција, видови, причини и симптоми

    Уролитиjаза (камења) во бубрези  Уролитиjaзата е едно од наjчестите заболувања на уринарниот тракт. Засегнати се и двата пола, почесто каj мажи во средна возраст. Уролитиjаза во детска возраст се диjагностицира поретко. Обично е поврзана со метаболни нарушувања сврзани со метаболизам на калциум, оксалати и некои аминокиселини ( цистинови камења ) или вродени малформации на

  Read more →