• Софија ул. „Александър Пушкин“ 71
  • Софија бул. "България" 104
  • +359899325721
  • gderimachkovski@icloud.com
  • Вести

    На 03 и 04 март 2018 година, беа извршени првите уролошки прегледи во “Неуромедика” во Скопје и Битола. И наредниот месец април уролошки прегледи во “Неуромедика”. На 14 април во Скопје од 10.00, и на 15 април од 08.00 во Битола после предходно закажување на следните телефони: 02 3133313 за Скопје и 047 252 255

    Read more →